Menu

Sonderingen

In de hedendaagse bouw vormen sonderingen de basis voor het ontwerp van de funderingen. Een grondig en vakkundig bodemonderzoek is daarom essentieel in elk bouwproject.
 

Hoe verloopt een sondering?


Centraal in een rupsvoertuig wordt een stalen buis met een diameter van 3,6 cm en voorzien van een uitschuifbare punt vertikaal in de grond geduwd, waarbij het rupsvoertuig als tegengewicht fungeert.
Het duwen gebeurt aan een constante snelheid van 2 cm/sec.

Tijdens het induwen wordt de benodigde kracht continu geregistreerd. Bij elke meter wordt een extra buissegment aan het vorige toegevoegd. Wanneer uiteindelijk de gewenste diepte of drukkracht bereikt is, beëindigen wij de sondering en worden de buizen uit de grond getrokken.

Aansluitend wordt in de overgebleven sondeergaten gepeild naar het grondwater en worden de niveaus opgemeten ten opzichte van een vast referentiepunt.

Uit de verkregen meetresultaten leiden we diverse gegevens af:
 
    -   de samenstelling van de bodem;
    -   het draagvermogen van de grond;
    -   de mogelijke risico’s op zettingen van funderingen;
    -   het vermoedelijke grondwaterpeil;

Op basis van deze informatie bepalen wij vervolgens de geschikte funderingswijze van elk type bouwconstructie.